pehko.net

TIEDOTUS

JSPKH:n virallisia tiedotuskanavia ovat seuran internet-sivut, sekä kerran vuodessa ilmestyvä Käpälänjälki -lehti ja mahdolliset jäsenkirjeet. Epävirallisia kanavia ovat yhdistyksen Facebook-ryhmä ja keskustelufoorumi.

Käpälänjälki -vuosilehti

Käpälänjälki -lehti ilmestyy kerran vuodessa, helmi-maaliskuun aikana ja siinä julkaistaan mm. vuosikokouskutsu sekä jäsenten koirien saavuttamia tuloksia eri lajeissa edellisen vuoden aikana. Vuonna 2017 lehden toimittaa Eija Rantanen.

Seuran internet-sivujen päivityksestä vastaa Ilona Karjalainen. (ilona.karjalainen[at]hotmail.com)


Käpälänjälki -lehtiä eri vuosilta. Ylärivi vasemmalta oikealle: 2/2009, 2012, 1/2009.
Alarivi vasemmalta oikealle: 2013, 1/2010, 2011.

web design by Evie Rekola